Dhany Faizal Racma

S.Kom., M.Kom.

Pembantu Ketua I

Status Ikatan Kerja

Dosen Tetap

Mahasiswa Bimbingan